MIREIA LLINÀS GRAU

Mireia Llinàs Grau - Professora titular d'Universitat

Dades de contacte

Mireia Llinàs-Grau és membre del Departament de Filologia Anglesa i de Germanística de la Universitat Autònoma de Barcelona. És professora titular i fa classes de gramàtica, sintaxi i adquisició de la llengua anglesa al grau i al màster del departament. Les seves àrees d’investigació inclouen la sintaxi i la seva adquisició per part d’aprenents de segones i terceres llengües.


Despatx: B11/114
Tel. 93 581 2328
Mireia.Llinas@uab.cat


Hores de despatx:
Consulteu web departamental:
https://www.uab.cat/web/la-docencia-de-grau-1248934869961.html


Departament de Filologia Anglesa i de Germanística
Facultat de Filosofia i Lletres
Carrer de la Fortuna, Campus UAB
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), Barcelona


Consulteu el meu blog per informació actualitzada:
https://blogs.uab.cat/mireiallinasgrau/